Westelijke ontsluiting te Amersfoort

Om de westkant van de stad Amersfoort bereikbaar te houden is het nodig om het wegtracé langs de Daam Fockemalaan en Barchman Wuytierslaan over een traject van 2,5 kilometer opnieuw in te richten. Daarvoor is een nieuwe ontsluitingsroute ontwikkeld.

Het nieuwe tracé van de Westelijke ontsluiting gaat straks niet meer door een woonwijk, maar eromheen. Hierdoor wordt het noordelijk deel van de Daam Fockemalaan een autoluwe woonstraat. Door de verdiepte ligging van de weg onder het spoor verdwijnt in de toekomst de huidige spoorwegovergang. Hierdoor wordt de route veiliger. Ook komt er een fietsbrug met veilige fietsroutes aan beide zijden van de weg. De weg wordt ingepast in een groene omgeving. Er wordt geïnvesteerd om de ecologische verbindingen te verbeteren, waardoor dieren zich gemakkelijker door het gebied verplaatsen. In de nieuwe situatie is er meer groen ten opzichte van de bestaande situatie.

Westelijke ontsluiting Amersfoort

Het nieuwe tracé heeft een grote impact op de geluidssituatie in de wijde omgeving. Enerzijds worden bestaande wegen rustiger waardoor de geluidshinder afneemt. Anderzijds wordt een nieuwe weg aangelegd, waarvan aanwonenden ook het geluid kunnen ervaren. Alcedo heeft hiervoor, vanaf het schetsontwerp, akoestisch meegedacht en de geluidsonderzoeken uitgevoerd en de gemeente Amersfoort geluidstechnisch en -juridisch ondersteund. Gevolg daarvan is dat met een uitgebreid pakket aan maatregelen (stil wegdek en geluidsschermen), de eventuele hinder binnen alle wettelijke criteria gehouden.

Westelijke ontsluiting te Amersfoort

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900