Na de renovatie van een kantoorgebouw te Velserbroek zijn geluidsmetingen uitgevoerd. Uit de geluidsmetingen bleek dat de geluidsisolatie tussen verschillende ruimten niet voldeed aan de wensen. Tijdens de metingen werden “op het gehoor” de koof, kabelgoot, radiator en de buitengevel aangewezen als maatgevende geluidslekken. Verhelpen hiervan leek een ingrijpende klus te gaan worden.

Door gebruik te maken van onze tool Zicht op geluid zijn de maatgevende geluidslekken inzichtelijk gemaakt. Na analyse van de data is gebleken dat het lek hoofdzakelijk door de koof en de kabelgoot werd veroorzaakt. De dure voorzieningen voor het ontkoppelen van de radiator en het toepassen van de voorzetbeglazing voor het kozijn bleken niet meer nodig. Uiteindelijk zijn hierdoor de kosten tot een minimum beperkt.

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900