Trillingsmetingen

Trillingen van bouw- of sloopwerkzaamheden kunnen schade en overlast veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld optreden tijdens het uitvoeren van hei of sloopwerkzaamheden. De trillingen hebben dan effect op de bouwomgeving. Daarom is het belangrijk om bij bouwwerkzaamheden de trillingen continue te monitoren om zo te de overlast en schade te beperken. Alcedo staat met ruim 20 jaar ervaring voor je klaar om trillingsmetingen uit te voeren.

Waarom zijn trillingsmetingen nodig?

De schade of overlast van werkzaamheden is afhankelijk van het trillingssoort, de trillingssterkte en de bouwkundige staat van de omliggende bouwwerken. Met trillingsmetingen brengen we in kaart wat precies de schade of overlast veroorzaakt. Het uitvoeren van trillingsmetingen levert u een aantal voordelen.

  • Beperken van schade, claims en projectvertraging
    De trillingen die door bouw- of sloopwerkzaamheden ontstaan, kunnen schade aan panden of infrastructuur veroorzaken. Dit kan leiden tot schadeclaims of vertraging van een project. Alcedo helpt dit te voorkomen door de trillingen continue te meten en registreren. Zo is direct zichtbaar of deze trillingen binnen de gestelde normalen vallen zodat er op tijd kan worden ingegrepen en gevolgen beperkt worden.
  • Voorkomen van overschrijding van toegestane trillingswaarden (SBR-richtlijnen)
    De Stichting BouwResearch (SBR) heeft richtlijnen opgesteld om schade, hinder en storingen tot een minimum te beperken. Met deze richtlijnen kan gemakkelijk beoordeeld worden of de trillingen wel of niet toegestaan zijn.

Met trillingsprognoses vooraf en nauwkeurige trillingsmetingen tijdens de werkzaamheden, houden we grip op de trillingen en beperken we de schade en vertraging samen tot een minimum.

Trillingsmetingen

Overige diensten

Naast het uitvoeren van trillingsmetingen staan de adviseurs van Alcedo ook voor je klaar voor werkzaamheden op het gebied van bouwlawaai, risicoanalyses en monitoring. Met onze risicoanalyse hebben we al snel in beeld hoeveel overlast de bouwwerkzaamheden zullen geven. Daarnaast brengen we met grondige risicoanalyses en risicoprognoses mogelijke gevaren en hun gevolgen in kaart. Doordat wij dreigingen op het gebied van bijvoorbeeld trillingen, geluid, deformaties en grondwaterstanden scherp in de gaten houden, kunnen jouw collega’s hun handen vrijhouden voor het slopen en bouwen. Alcedo werkt graag samen om jouw project zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Trillingsmetingen

Contact trillingsmetingen

Zorgen jouw bouwwerkzaamheden voor veel trillingen? Neem dan contact op met Alcedo. Met risicoanalyses en monitoring houden we grip op de schade- en hinderaspecten van je bouwproject, zoals geluid, trillingen en deformaties. Wij voorzien je graag van vrijblijvend advies op het gebied van trillingsmetingen. Met gezond verstand, nuchterheid en een flinke dosis werkplezier werkt Alcedo graag mee aan jouw project. Onze adviseurs staan voor je klaar om jouw project goed te laten verlopen.

advies voor bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900