Bouwproject

Bouwproject op de planning? Dat kan behoorlijk wat overlast veroorzaken.

Alcedo heeft al vóórdat jouw collega’s op de bouw aan de slag gaan, in beeld hoeveel overlast de werkzaamheden kunnen veroorzaken. Daardoor kunnen we geluids- en trillingsproblemen voorkomen nog voordat ze ontstaan.

Tijdens tenders kijkt en denkt Alcedo mee en brengt de risico’s voor de omgeving en de aannemer in beeld. Schade is altijd een belangrijk risico, maar hinder kan tijdens de uitvoering weer een risico zijn. Krijgt een aannemer uiteindelijk voor de beoogde werkmethodiek wel een ontheffing voor bijvoorbeeld bouwlawaai? Door jarenlange praktijkervaring en expertise kan Alcedo dat prima inschatten.

Een voorbeeld is project Traverse Dieren, waarbij de aanleg van een 600 meter lange tunnelbak moest zorgen voor een betere doorstroming van verkeer en een veilige stationsomgeving. Hier bracht Alcedo de risico’s van de bouwwerkzaamheden voor de omgeving in kaart en monitorden we tijdens de uitvoering de trillingen en het bouwlawaai. Zo kon het project met zo min mogelijk overlast worden uitgevoerd.

Ben je benieuwd op welke manieren Alcedo jouw bouwproject soepel kan laten verlopen? Kijk dan eens hier.

Grip op de zaken. Dat is belangrijk!

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900