De zomervakantie, en dus ook de bouwvak, is weer voorbij!

Bouwprojecten worden hervat, de drukte keert weder in nieuwbouwwijken en verkeer wordt vaker omgeleid wegens opgebroken wegen. Dat betekent ook dat er weer meer hinder kan ontstaan door bouwwerkzaamheden. Wees overlast voor en zorg dat de omgeving geen hinder ervaart van bouwlawaai, trillingen en/of deformaties. Alcedo kan daarbij helpen.

Wij brengen met behulp van een risicoanalyse scherp in beeld hoeveel impact de werkzaamheden op de omgeving kunnen hebben. Hierdoor kunnen tijdig de benodigde ontheffingen worden aangevraagd. Met het uitvoeren van geluids- en trillingsmetingen tijdens de bouwwerkzaamheden kunnen de aannemers schade voorkomen en hinder zoveel mogelijk beperken.

Grip op de zaken. Dat is belangrijk!

Bouwvak Is Voorbij

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900