Brandoverslag

Hoe kun je brandoverslag het best voorkomen? Dat is een vraag die veel aannemers en andere belanghebbenden vaak hebben. We leggen je uit wat men onder brandoverslag verstaat, hoe wij kunnen helpen bij het voorkomen ervan, vertellen je over brandoverslag in het bouwbesluit en over hoe een brandoverslag berekening wordt gemaakt.

Wat is brandoverslag?

Om het begrip brandoverslag te begrijpen, is het goed om te weten dat er ook branddóórslag bestaat.

Branddoorslag heeft betrekking op het vuur en de rook die zich via een constructie naar andere ruimtes verspreiden. Onder die constructie vallen bijvoorbeeld vloeren, muren en plafonds. Brandoverslag heeft daarentegen betrekking op het vuur en de rook die zich via de lucht naar andere gebouwen naar andere ruimte of zelfs gebouwen verspreiden, door bijvoorbeeld deuren, ramen of luchttoevoeren. Brandoverslag is dus de verspreiding van een brand van A naar B, uitsluitend via de buitenlucht.

Om de brandveiligheid binnen een gebouw te garanderen is het van belang dat het risico op zowel brandoverslag, als branddoorslag wordt geminimaliseerd.

Brandoverslag Voorkomen

Brandoverslag bouwbesluit

In meerdere artikelen van het Bouwbesluit wordt er over brandoverslag gesproken. Zo schrijft artikel 2.84. ons voor dat nieuwbouw een bepaalde mate aan weerstand moet bieden tegen brandoverslag. Deze ‘weerstand’ drukt het Bouwbesluit uit in minuten. De minimale weerstand die een brandcompartiment moet bieden, zegt het Bouwbesluit, wordt bepaald door de NEN (NEderlandse Norm). In de basis, volgens lid 1 van artikel 2.84., is de minimale weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag volgens het Bouwbesluit – vaak afgekort met WBDBO – 60 minuten. Echter bestaan er een heleboel uitzonderingen op die standaard.

We snappen dat de regels die het Bouwbesluit over brandoverslag opstelt complexe materie is. Onze specialisten weten er gelukkig alles van. We helpen jouw (nieuwbouw)project hier dan ook graag bij!

Help mij met het Bouwbesluit!
Bouwbesluit Voor Brandoverslag

Brandoverslag berekening

We geven je graag een beter beeld van wat wij doen om brandoverslag te voorkomen. Allereerst maken we brandoverslag berekening, om te bepalen of je aan de gestelde eisen voor brandoverslag uit het Bouwbesluit voldoet.

Een brand kan zich via de lucht verspreiden door (lees: brandoverslag kan ontstaan door) warmtestraling. Volgens het Bouwbesluit treedt brandoverslag niet op, zolang de warmtestraling kleiner of gelijk is aan 15 kW/ m2. De warmtestraling is slechts één van de factoren die er toedoet tijdens het maken van een berekening van de kans op brandoverslag. De plaats en vorm van de openingen, de grootte van de brandruimte, de afstand tussen ramen en meer variabelen spelen allemaal een belangrijke rol in de brandoverslag berekening. Het maken van zo’n berekening dient dus altijd door een partij met kennis van zake gedaan te worden.

Als onze specialisten de brandoverslag berekening hebben uitgevoerd, weten we of je aan de eisen voldoet. Is dat het geval? Dan is dat goed nieuws! Is dat niet het geval, dan zullen wij je concreet adviseren hoe je dit wél zo efficiënt en snel mogelijk kunt doen.

Berekening laten maken
Berekening Brandoverslag

Hoe ga je brandoverslag tegen?

Brandoverslag tegengaan kan het best, nog voor je het pand bouwt. Brandveiligheid staat hoog in het vaandel bij de meeste regels, wetten en voorschriften omtrent nieuwbouw. Daarom wordt er al in de ontwerpfase rekening mee gehouden. Alcedo helpt aannemers bij het uitdenken van de meest brandveilige ontwerpen, bouwplannen en materialen.

Ook als het pand al gebouwd is, valt er genoeg te bewerkstelligen om de kans op brandoverslag en branddoorslag te verkleinen. De meest efficiënte maatregelen zijn:

  • Het installeren van brandwerende deuren en ramen. Brandwerende deuren en ramen zijn gemaakt van brandwerend materiaal en zorgen ervoor dat rook en vuur zich slechter kunnen verspreiden.
  • Het aanbrengen van brandwerende scheidingen. Muren, plafonds en vloeren van het juiste materiaal en op de juiste wijze aangebracht, kunnen de verspreiding van brand beperken.
  • Compartimentering. Dit lastige begrip betekent het opdelen van een gebouw in losse afdelingen. Ontstaat er brand op de ene afdeling, dan is dat zeer vervelend, maar dan blijft de brand daar wel. Kortom: er ontstaat geen brandoverslag. Idealiter voer je compartimentering uit voor de bouw van het pand.
Compartimentering Tegen Brandoverslag

Meer weten?

Wil je graag hulp van onze vakmensen om jouw pand zo brandveilig mogelijk te maken en zo hopelijk brandoverslag te voorkomen? Of wil je slechts een brandoverslag berekening laten uitvoeren? Wij helpen je graag.

Bezig zijn met de brandveiligheid van jouw pand doen wij het allerliefst tijdens de bouw van je pand. Zo kunnen we eventuele latere problemen voorkomen. Als het pand eenmaal staat is dit natuurlijk ook nog mogelijk.

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over het voorkomen van brandoverslag en de regels in het Bouwbesluit. Wij beantwoorden deze graag! Wil je graag zien hoe wij zulke opdrachten weten te realiseren? Dan kun je hier verschillende van onze projecten bekijken.

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900