Waarom monitoring werkzaamheden?

Op iedere bouwplaats zijn risico’s aanwezig. Dat is niet te voorkomen, maar dat betekent niet dat we er niets aan kunnen doen. Dat is waarom we de risico’s analyseren, de werkzaamheden monitoren en zo de bouwplaats voor iedereen veilig en comfortabel houden. Door middel van monitoring sporen we problemen tijdig op, zodat omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren van de werkzaamheden en schade aan omliggende gebouwen voorkomen kan worden. We gaan samen in gesprek over het bestemmingsplan en leggen in een monitoringsplan vast welke parameters voor jou belangrijk zijn en welke afspraken we maken.

Monitoring

Risico’s in kaart brengen

Met een risicoanalyse brengen we de risico’s van de bouwwerkzaamheden voor de omgeving in beeld. Kan er trillingshinder ontstaan? Zorgt het bouwlawaai voor geluidsoverlast? Wij voeren trillings- en geluidsmetingen uit om te adviseren tijdens jouw project. Deze metingen kunnen vaak onbemand uitgevoerd worden, waarna wij de resultaten analyseren en op basis daarvan gedegen advies kunnen geven. Ontstaat er tijdens het meten een overschrijding van de waarden, dan krijgt de aannemer meteen een sms. Ook wordt de data wekelijks of indien gewenst per direct overzichtelijk gepresenteerd. Echt maatwerk dus!

Monitoringsplan

Wanneer wij worden ingeschakeld voor een project, beginnen we idealiter met het opstellen van prognoses voor bouwlawaai en trillingen. Deze worden getoetst aan het gemeentelijke beleid, het Bouwbesluit 2012 en de SBR-richtlijnen voor schade en hinder. Samen met de opdrachtgever voeren we overleggen met het bevoegd gezag. Vervolgens voeren we tijdens de uitvoering trillings- en geluidsmetingen uit, waarna we een monitoringsplan opstellen voor het verloop van de bouwwerkzaamheden. Het monitoringsplan wordt op maat gemaakt en behelst onze werkwijze, de normen en certificeringen, diverse belangrijke parameters en een communicatieplan. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Geen gedoe. Graag gedaan!

Projecten

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900