Geen gedoe. Graag gedaan.

Adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Aan de hand van monitoring en risicoanalyses omtrent geluid, trillingen en deformaties houden we grip op het bouwlawaai van jouw project.

Bouwlawaai Tijden

Werkwijze Alcedo

De minimalisatie van bouwlawaai vereist veel voorbereiding. In deze fase start Alcedo dan ook al met haar werkzaamheden. We brengen het bouwlawaai in kaart door met je in gesprek te gaan over de ideeën, ontwerpen en plannen voor de bouw. Zo hebben wij een beeld van het bouwlawaai dat vrij zal komen bij jouw project en de bouwoverlast die het kan veroorzaken. Onze grondige risicoanalyses bieden inzicht in mogelijke gevolgen. Bij deze analyses worden er geluidsrapporten opgesteld om de impact op de omgeving te evalueren en worden de lokale wetten in acht genomen. Onze hulp kan ook worden ingeschakeld om een gedetailleerd tijdschema op te stellen, waarbij er een goede spreiding van de werkzaamheden wordt opgesteld. Zo doen we er samen met jou alles aan om geluidshinder te vermijden.

Met al onze kennis en ervaring kunnen we op basis van het verkregen beeld al enige voorbereidingen treffen. We vragen alvast enkele vergunningen voor je aan, stellen maatregelen op en leggen handleidingen voor om circulaire bouwlawaai te handhaven. Na de voorbereidingen begin je aan de bouwfase. Zorg jij ervoor dat je je aan de bouwlawaai tijden houdt? Dan ondersteunen wij je om overige bouwoverlast te voorkomen. Een goede voorbereiding is namelijk het halve werk, maar zeker nog niet alles. Daarom zullen onze specialisten circulaire bouwlawaai zorgvuldig monitoren, om bouwoverlast zo goed mogelijk te voorkomen. Ontstaat er risico of een vergrote kans op bouwlawaai? Dan wordt onze locatieverantwoordelijke direct gealarmeerd en wordt het probleem aangepakt. Alcedo is jouw betrouwbare adviseur om bouwlawaai binnen de perken te houden.

Maatregelen om geluidsoverlast te vermijden

Als adviseur kunnen wij je helpen om maatregelen te treffen die bouwlawaai verminderen en geluidsoverlast vermijden. Om te beginnen is het belangrijk dat je zorgt voor een transparante communicatie met alle betrokken partijen. Informeer belanghebbenden en omwonenden over het tijdschema van alle werkzaamheden die bouwlawaai met zich mee kunnen brengen. Akoestische maatregelen die je zelf al kunt nemen, zijn de inzet van geluidsschermen, geluidsisolatie en dempingsmaterialen. Met deze maatregelen vang je bouwlawaai op en wordt geluid verminderd of zelfs geblokkeerd. Alcedo adviseert je graag over akoestische maatregelen om bouwoverlast te vermijden.

Krijg advies van Alcedo
Maatregelen Bouwoverlast Vermijden

Gevolgen bouwoverlast

Het voorkomen van bouwlawaai is allereerst belangrijk voor jouw bedrijf. Het niet naleven van geluidsnormen is namelijk in strijd met de regelgeving en dus strafbaar. Je wilt een bouwproject niet ineens stil moeten leggen, omdat de risico’s, circulaire bouwlawaai en de bouwoverlast van tevoren niet goed in kaart zijn gebracht of niet goed worden gemonitord tijdens de werkzaamheden. Alcedo voorziet je van advies en zorgt ervoor dat jouw circulaire bouwlawaai overeenkomt met de geldende regels.

Bouwlawaai minimaliseren is daarnaast van groot belang voor de omgeving. Denk hierbij aan alle belanghebbenden en omwonenden. Langdurige blootstelling aan geluiden door bouwoverlast kan namelijk gezondheidsproblemen veroorzaken. Ook kan constant bouwlawaai de levenskwaliteit en productiviteit van mensen verminderen. Klachten, problemen en irritaties bij de omgeving wil je dan ook koste wat kost vermijden. Daarom ondersteunen wij je graag bij jouw activiteiten.

Circulaire Bouwlawaai Gevolgen

Bouwlawaai tijden

In het Bouwbesluit 2012 zijn belangrijke afspraken gemaakt over circulaire bouwlawaai tijden en regels waar alle gebouwen aan moeten voldoen. Het is een verzameling aan voorschriften die ook bouw- en sloopwerkzaamheden betreft met bijkomende regels omtrent bouwlawaai tijden. Voordat je begint aan je bouwwerkzaamheden is het daarom handig om het Bouwbesluit in acht te nemen. Zoals benoemd, schrijft het onder andere de bouwlawaai tijden voor. Zo is besloten dat de je alleen van maandag tot en met zaterdag 07.00 tot 19.00 bouwwerkzaamheden mag uitvoeren die niet luider zijn dan 80 db(A). In ons artikel geluidsoverlast decibel meten vind je meer informatie over de geluidsniveaunormen. Buiten de bouwlawaai tijden om, mag je geen geluids- en dus bouwoverlast produceren. Dit houdt dus ook in dat zondag geheel buiten de bouwlawaai tijden valt en dat er op zondag geen geluidsoverlast mag worden geproduceerd.

Wil je wél buiten deze bouwlawaai tijden werken? Dat kun je bij de desbetreffende gemeente een Ontheffing Geluid Bouw aanvragen. Hiervoor kom je in aanmerking, indien de werkzaamheden óf noodzakelijk zijn óf dat je deze overdag niet kunt uitvoeren. Uiteraard kun je alles omtrent het naleven van het Bouwbesluit aan Alcedo uit handen geven, zodat jij je kunt focussen op de bouw.

Contact opnemen

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900