Laagfrequent geluid Schiphol

Omwonenden van luchthaven Schiphol ondervinden hinder van grondgeluid. Grondgeluid is het geluid dat vliegtuigen maken op het moment dat ze nog niet vliegen, met name tijdens starts en landingen. Kenmerkend aan het grondgeluid is het bulderende laagfrequente karakter dat tot grote afstand is te horen.

Ter beperking van het grondgeluid zijn, aan het begin van de Polderbaan, ribbels in het landschap aangebracht. Deze ribbels zouden de geluidshinder vanwege het grondgeluid fors moeten beperken. Dit blijkt echter niet uit de ervaring van de omwonenden. Zij stellen hinder en planschade te ondervinden van het grondgeluid. Het Schadeschap Luchthaven Schiphol erkent dat er sprake is van hinder en planschade, maar partijen zijn het niet eens over de omvang van zowel de hinder als de schade.

Alcedo heeft, op verzoek van ruim honderd bewoners van wijken in Hoofddorp-noord (via de Nederlandse Stichting Geluidhinder), de afweging van het Schadeschap onderzocht. Daarbij werd de conclusie getrokken dat door het Schadeschap de omvang van de hinder werd onderschat. De zaak is ook beoordeeld door de Rechtbank te Haarlem. Die heeft in haar uitspraak, onder verwijzing naar de argumenten van Alcedo, aangegeven dat de hinder inderdaad is onderschat.

schiphol

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900