Trillingshinder langs het spoor

ProRail houdt nieuwe bestemmingsplannen nabij het spoor nauwlettend in de gaten. Als er nieuwbouw van gevoelige bestemmingen (zoals woningen en scholen) dichtbij het spoor gepland wordt, dan dient ProRail een zienswijze in.

ProRail hanteert daarvoor een vrij standaard tekst:
“ProRail beoogt niet alleen voor gemeenten die plannen maken in de spooromgeving, maar ook voor toekomstige bewoners rond het spoor een “goede buur” te zijn. Omdat de in het ontwerpbestemmingsplan beoogde nieuwe woningen dichtbij het spoor zijn gepland kan trillinghinder voor de toekomstige bewoners ontstaan als gevolg van treinverkeer. Hoewel er geen wettelijke normen bestaan voor trillinghinder in dit soort situaties acht ProRail het gewenst dat er in de planvorming wel aandacht voor is. Wij raden u dan ook aan om het aspect trillingen te betrekken bij het ontwerp-bestemmingsplan. Eventueel kan indicatief onderzoek worden gedaan naar de te verwachten trillingsniveaus. Indien de te verwachten trillingsniveaus groter zijn dan de na te streven waarden zoals bijvoorbeeld aangegeven in de Richtlijn deel B “Hinder voor personen in gebouwen door trillingen, Meet- en beoordelingsrichtlijn” van de Stichting Bouwresearch (SBR) dan zouden eisen/maatregelen in de uitwerking van het plan kunnen worden overwogen aan de woningen.”

Projectontwikkelaars, adviesbureaus en gemeenten weten de weg naar Alcedo te vinden. Alcedo heeft dergelijke hindermetingen en -onderzoek op tal van beoogde nieuwbouwlocaties uitgevoerd. Bijvoorbeeld in Deventer, Staphorst, Roosendaal, Leidschendam-Voorschoten, Enschede, Almelo, Nijverdal en Duiven.

trillingshinder-spoor

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900