Woningbouwplan Uuleveld te Pannerden

Tussen de bebouwde kom, het industrieterrein en het sportcomplex van Pannerden is een nieuwe woonwijk voorzien. De bedrijven mogen niet worden belemmerd in hun mogelijkheden, de beschikbare ruimte moet zo goed mogelijk worden benut. Alcedo heeft de milieuplanologische mogelijkheden in beeld gebracht. Daartoe is onder andere een lichthinderonderzoek, een akoestisch onderzoek en een beoordeling van brandveiligheidsaspecten van een naastgelegen bedrijf uitgevoerd.

uuleveld

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900