Stichting Innonoise en de Nederlandse Stichting Geluidshinder hebben het initiatief genomen om samen met het NAG, VVM en NLingenieurs tijdens de borrel op 3 november 2015 na de eerste congresdag GTL2015 voor de vierde keer de “GOUDEN DECIBEL AWARDS” uit te reiken. Met deze AWARDS willen de initiatiefnemers overheden, organisaties, bedrijven en personen in de schijnwerpers zetten, die een bijzonder inspanning hebben geleverd om geluidshinder in Nederland terug te dringen.

Tot de genomineerden behoort ook de gemeente Amersfoort met haar nieuwe geluidsnota. Deze nota is vrijwel geheel opgesteld door Alcedo in opdracht van de gemeente Amersfoort.

De nota bevat helder geformuleerde keuzes waarmee wordt beoogd geluidshinder te voorkomen en waar dat niet mogelijk is, geluidshinder zoveel als mogelijk te beperken. Bijzonder aan de nota is dat er specifiek wordt ingegaan op enkele actuele thema’s. Dit betreft de problematiek van transformaties, criteria voor afgesloten balkons, loggia’s en serreachtige ruimten en een beslissystematiek voor toepassing van een geluidsreducerend wegdek

Geluidsnota Amersfoort genomineerd voor gouden decibel

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900