Wat soms, vooral bij treintunnels, een aspect is, is hinder in de gebruiksfase van de tunnel voor omwonenden als gevolg van laagfrequent geluid. De Wet Geluidhinder stelt wettelijke grenzen, maar die zijn niet specifiek bedoeld voor laagfrequent geluid.

Laagfrequent geluid is geluid in het voor mensen laagst hoorbare frequentiegebied. Laagfrequent geluid is geluid met frequenties in de lage terts-/octaafbanden < 125 Hz.

Laagfrequent geluid plant zich zeer goed voort door de lucht. Het wordt door de atmosfeer veel minder geabsorbeerd dan hogere frequenties en het wordt ook via de bodem (trillingen) goed doorgegeven. Ook ramen en muren van woningen houden het laagfrequent geluid veel minder goed tegen dan de hogere frequenties. Dat betekent dat laagfrequent geluid op zeer grote afstand van de geluidsbron waargenomen kan worden. En dat betekent ook dat de bron van het waargenomen geluid soms uitermate moeilijk gevonden kan worden.

Als een trein door een tunnel rijdt, worden de hoge frequenties door de bodem tegengehouden, maar de lage frequenties planten zich voort en kunnen bijvoorbeeld doordringen tot in gebouwen naast de tunnel. Deze trillingen kunnen constructiedelen van gebouwen in trilling brengen en hierbij zal er laagfrequent geluid afgestraald worden. Naast treintunnels gebeurt dit soms ook bij autotunnels. Zo ondervonden omwonenden van de Roertunnel geluids- en trillingshinder. Alcedo heeft in opdracht van de omwonenden opdracht gedaan naar het laagfrequente geluid en trillingshinder.

roertunnel

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900