Volgens de Wet geluidhinder zijn scholen geluidsgevoelig. Daardoor worden scholen beschermd tegen lawaai van bijvoorbeeld wegen, spoorlijnen en omliggende bedrijven. Dit lijkt allemaal prima geregeld. Toch worden bij het ontwerp van scholen vaak principiële fouten gemaakt. Zo wordt vaak geen rekening gehouden met de gevolgen van het gebruik van de school zélf. Gebruik wat kan leiden tot klachten in de omgeving van de school, maar ook bij de school zelf.

Het ontwerpen van een school gaat gepaard met het afwegen van veel aspecten. Eén van de aspecten is de grootte en het gebruik van het schoolplein. Hiervoor is vaak maar weinig ruimte beschikbaar zodat het gebruikelijk is dat het schoolplein door verschillende schoolgroepen achter elkaar gebruikt worden. Dit geeft het nodige rumoer naar de omgeving, maar ook naar de school zelf. Bij het ontwerp van de school wordt hiermee bijna nooit rekening gehouden, met als gevolg dat het vaak niet mogelijk is om in een rustige omgeving les te geven. Ook wordt, vanuit de gedachte van een meervoudig ruimtegebruik, een schoolgebouw soms gecombineerd met woningen. Omdat het stemgeluid van kinderen vanuit het Activiteitenbesluit niet hoeft te worden beoordeeld, wordt vaak te gemakkelijk verondersteld dat er dan ook geen sprake zal zijn van hinder. Het tegendeel is maar al te vaak waar.

Door vanaf het schetsontwerp rekening te houden met zowel het spanningsveld tussen de spelende kinderen, de woonomgeving en een goede inrichting van de school zelf, kunnen problemen worden voorkomen. Alcedo kan hierbij adviseren. Niet alleen met aandachtspunten voor het basale plan, maar ook met afgewogen advies voor een goede geluidsisolatie en een prettig en rustig binnenklimaat in de leslokalen en de omliggende woningen. Hierbij gebruiken wij natuurlijk onze specialistische kennis, maar gaan we een stap verder door integraal rekening te houden met alle akoestische en bouwfysische aspecten. Ook aspecten die niet wettelijk of vanuit bijvoorbeeld BREEAM worden vereist, maar die vaak met een kleine moeite kunnen worden meegenomen in het ontwerp.

NSG adviseert Minister I&M- Neem voorstel Alcedo over

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900