Ventilatieberekening

De uitkomst van een ventilatieberekening bepaalt of een ruimte aan de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit voldoet. Omdat alle nieuwbouwprojecten aan die eisen moeten voldoen, is het verstandig om een ventilatieberekening te (laten) maken. Je weet dan of je mag beginnen met bouwen en, zo niet, wat je moet veranderen om dat wel te mogen.

Alcedo helpt aannemers, projectleiders of omgevingsdiensten (zoals overheden) door ventilatie te berekenen op basis van jouw bouwplannen. Je ontvangt een gedegen ventilatieberekening van onze specialisten, die je vervolgens graag adviseren over de vervolgstappen. Het kan immers zijn dat de uitkomst van de ventilatieberekening niet strookt met het Bouwbesluit, maar een paar kleine aanpassingen al voor een ommekeer kunnen zorgen.

Ventilatieberekening laten maken
Ventilatieberekening Door Man

Allereerst: wat is ventilatie?

Ventileren is niets anders dan het 24 uur per dag verversen van lucht. De lucht in huis is vervuilde lucht. Dat komt doordat het zich mengt met bijvoorbeeld vocht en fijne stoffen. Wanneer je de lucht in huis vervangt door buitenlucht, zorg je dat er weer schone lucht binnentreedt. Dit dient 24 uur per dag te gebeuren. Hoe minder dat het geval is, hoe groter de kans op overdracht van luchtweginfecties. Daarom stelt de overheid bepaalde eisen aan de mate van ventilatie in gebouwen. Om te weten of jouw bouwplannen daaraan voldoen, laat je dus een ventilatieberekening maken.

We benoemden eerder al, dat een nieuwbouwwoning of -project moet voldoen aan de ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit. Blijkt uit de ventilatieberekening dat dat niet het geval is? Niet getreurd! Wij geven je concrete adviezen. Met een positieve uitkomst van de ventilatieberekening kom je daarnaast in aanmerking voor een omgevingsvergunning. Tot slot draagt het bij aan de moraal: je weet dat jij of de bewoners van de nieuwbouw in een gezond binnenklimaat zullen vertoeven.

Man Bekijkt Ventilatieschacht

Ventilatieberekening

Je vraagt je wellicht af wat onze specialisten exact doen wanneer ze de ventilatie berekenen. Daar verschuilt zich namelijk een complex proces achter. Dat proces leggen we je graag uit!

Een ventilatieberekening voer je uit, zodat je weet of je aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet. Het Bouwbesluit hanteert per bestemmingsruimte de – uitzonderingen daar gelaten – volgende eisen:

  • Verblijfsruimtes (bijv. woonkamer): 0,9 dm³/ s per m² vloeroppervlakte
  • Toiletruimtes: 7 dm³/ s
  • Badruimtes: 14 dm³/ s
  • Keuken: 21 dm³/ s

Dit betekent dat er in woonkamer per seconde minimaal 0,9 kubieke decimeter aan lucht verplaatst moet worden.

Vervolgens hebben we een aantal gegevens nodig. Denk aan:

  • Oppervlakte van de spirobuizen
  • Luchtsnelheden
  • Afstand tussen ventielen en luchtverplaatsing
  • Overstroomvoorziening
  • Ruimtegebruik

Om te bepalen wat de benodigde ventilatiecapaciteit is per ruimte, dien we bovendien de inhoud van die ruimtes te identificeren. We vermenigvuldigen lengte met de breedte en de hoogte van iedere ruimte.

Hebben onze specialisten alle benodigde gegevens verzameld? Dan kunnen we de ventilatieberekening maken. We leggen de uitkomsten van de berekening naast de vereisten en bepalen zo of de beoogde plannen onverstoord door kunnen gaan.

Negatieve uitkomst van ventilatieberekening

Wanneer na het maken van een ventilatieberekening blijkt dat de uitkomsten niet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit, komt Alcedo met concrete adviezen. De oplossing kan bijvoorbeeld liggen in het optimaliseren van het ventilatiesysteem. Het vergroten van de diameter van de spirobuizen of het minimaliseren van bochten en vertakkingen in het systeem, met als gevolg een hogere doorstroomsnelheid, kunnen bijdragen. Daarentegen is de oplossing vaak ook te vinden in ruimtelijk aanpassingen, zoals het vergroten van de inhoud of het ontwerpen van gebogen wanden of plafonds.

Negatieve Uitslag Ventilatieberekening

Ventilatie laten berekenen?

Kort samengevat speelt het binnenklimaat een grote rol voor jouw gezondheid. Dat weet ook de overheid. In het Bouwbesluit legde ze daarom bepaalde ventilatie-eisen vast. Op basis van een ventilatieberekening, bepalen wij of je aan die eisen voldoet en geven we betrouwbaar advies. Moeten wij dit ook voor jou of jouw bouwproject doen? Laat het ons weten en neem contact op!

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900