Ventilatieberekening

De uitkomst van een ventilatieberekening bepaalt of een ruimte aan de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit voldoet. Omdat alle nieuwbouwprojecten aan de eisen van het Bouwbesluit moeten voldoen, is het verstandig om een berekening uit te (laten) voeren. Je weet dan of je mag beginnen met bouwen en, zo niet, wat je moet veranderen om dat wel te mogen.

Wij nemen jou de ventilatieberekening uit handen. In dit artikel leggen we uit hoe we dat doen en benadrukken we het belang van een goede ventilatie.

Belang Ventilatie Voor Ventilatieberekening

Belang van ventilatie

Ventileren is niets anders dan het 24 uur per dag verversen van lucht. De lucht in huis is vervuild. Dat komt doordat het zich vermengt met bijvoorbeeld vocht en fijne stoffen. Wanneer je de lucht in huis vervangt door buitenlucht, zorg je dat er weer schone lucht binnentreedt. Deze cyclus behoort 24 uur per dag door te gaan. Hoe minder dat het geval is, hoe groter de kans op overdracht van luchtweginfecties zoals Covid-19.

Waarom voer je een ventilatieberekening uit?

We benoemden eerder al, dat een nieuwbouwwoning of -project moet voldoen aan de ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit. Blijkt uit de ventilatieberekening dat dat niet het geval is? Niet getreurd! Wij geven je concrete adviezen. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat het aanschaffen van ventilatieroosters al afdoende is om wél aan de eisen te voldoen. Met een positieve berekening kom je daarnaast in aanmerking voor een omgevingsvergunning. Tot slot draagt het bij aan de moraal: je weet dat jij of de bewoners van de nieuwbouw in een gezond binnenklimaat zullen vertoeven.

Ventilatieberekening laten uitvoeren door Alcedo

Als specialist in bouwadvies zijn wij ervaren in het uitvoeren van ventilatieberekeningen. Als je wilt, kun je deze specialistische klus aan ons uitbesteden. Dan nemen wij op betrouwbare wijze jouw zorgen uit handen.

Ieder gebied en iedere ruimte heeft een andere minimale ventilatiecapaciteit. We beginnen daarom met het bepalen van de verschillende ventilatiecapaciteiten. Vervolgens kijken we naar de aan- en afvoer. Hoeveel schone lucht komt er in een bepaalde ruimte binnen en hoeveel vervuilde lucht verlaat diezelfde ruimte weer?

Met de capaciteit, de aanvoer en de afvoer samen, kunnen we uiteindelijk een ventilatieberekening maken.

Capaciteit Meten Voor Berekening Ventilatie

Contact opnemen voor ventilatieberekening

Kort samengevat speelt het binnenklimaat een grote rol voor jouw gezondheid. Dat weet ook de overheid. In het Bouwbesluit legde ze daarom bepaalde ventilatie-eisen vast. Op basis van een ventilatieberekening, bepalen wij of je aan die eisen voldoet en geven we betrouwbaar advies. Moeten wij dit ook voor jou of je bouwproject doen? Laat het ons weten en neem contact op!

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900