Stadsdijken Zwolle

De Stadsdijken in Zwolle beschermen de bewoners tegen het water. Om de dijken ook in de toekomst veilig houden, worden ze versterkt. Deze dijken beschermen de stad tegen water uit het Zwolle IJsselkanaal en het Zwartewater: van het industrieterrein Voorst, tot de woonwijk Holtenbroek en het landelijke Westerveld. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Maar liefst 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle is onvoldoende sterk en voldoet niet aan de huidige eisen van waterveiligheid. Ieder stukje dijk vraagt maatwerk om het waterveiligheidsprobleem op te lossen. De Dijkzone Alliantie Zwolle (DAZ) realiseert in opdracht van WDODelta het project Stadsdijken Zwolle.

Het project is nu in uitvoering en Alcedo verzorgt de trillings- en geluidsmonitoring. We maken onderdeel uit van een monitoringsteam om schade ten gevolge van zettingen en trillingen te voorkomen en de hinder ten gevolge van geluid en trillingen te voorkomen.

Trillings- en geluidsmonitoring is belangrijk om eventuele risico’s analyseren, werkzaamheden te monitoren en de uitvoering van het project veilig en comfortabel te laten verlopen. Wil je meer weten over monitoring door Alcedo? Neem contact met ons op of bel direct 085-8229900.

Waterveiligheid

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900