Voorkomen is beter dan genezen

Een veilige omgeving begint al bij de bouw van een pand. Al bij de ontwikkeling van een gebouw kunnen aannemers problemen in de toekomst helpen voorkomen of verminderen door bijvoorbeeld goed te kijken naar het risico op brandoverslag.

Dit risico kan verkleind worden door er bij het ontwerp van een gebouw al voor te zorgen dat het vuur zich in geval van brand zo moeizaam mogelijk kan verspreiden via de buitenlucht. In dat geval moet o.a. rekening gehouden worden met:

  • De vormgeving en brandcompartimentering van het gebouw – bij een slimme indeling van de compartimenten vormt brandoverslag geen risico.
  • Voldoende afstand – bij een te kleine afstand tussen bijvoorbeeld ramen van twee verschillende brandruimten, is het risico op brandoverslag groter.
  • Veilige gevels – bij voldoende aandacht voor de opbouw van de gevel zal branduitbreiding via de spouw niet mogelijk zijn.

Om te bepalen of deze en andere punten een risico vormen op brandoverslag in een te realiseren pand, voert Alcedo specialistische berekeningen uit. Op basis hiervan brengen wij een duidelijk advies uit voor de aannemer. Zo werken we samen aan een zo veilig mogelijke woon-, werk- en leefomgeving!

Brandveiligheid Van Een Pand

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900